loading...

בחירת מגרש לבית פרטי

as

בחינת האזור בו נמצא המגרש

המדד העיקרי לקביעת איכותו של מגרש נגזר, כידוע, מהאמירה הידועה:
 . !…Location, location, location

אבל! ישנם מספר נושאים שאם נעמוד על טיבם, נוכל להבין טוב יותר כיצד לבחור את המגרש הנכון.

ראשית, התקשרות מוקדמת עם אדריכל טרם בחירת המגרש ומעורבותו בכל שלבי התהליך תעניק יתרון ליזם הרוצה לעשות את הבחירה הנכונה. לעניין זה ניתן להיעזר בנוסף במשרדי תיווך, או לבצע את עבודת התחקיר באופן עצמאי. הבדיקה תתבצע מהמעגלים החיצוניים- פנימה.

להלן הנושאים המרכזיים, עליהם יש לשים את הדגש, בעת הבחינה הכללית של האזור:

  • סוג האוכלוסייה הנמצאת בסביבה הקרובה והרחוקה (דירוגה הסוציו-אקונומי של הרשות המקומית), אחידות מרקם התושבים.

  • רמת החיים בשכונה עצמה ובשכונות הצמודות.

  • רמתם של השירותים העיקריים: איכותם של בתי הספר, גני הילדים ומוסדות הציבור השונים. רמתם של השירותים הרפואיים הבסיסיים והמשלימים. קיומו של מרכז קניות בסביבה. נגישות לתחבורה ציבורית.

לעתים יזמים מהירים וראשי מועצות נמהרים (ותאבי ארנונה) נוטים לנטוע שכונה איכותית, לכאורה, באזור שלא ערוך לכך. הכוונה: השכונה החדשה אמורה לשדרג את האזור כולו.
התוצאה: ברוב המקרים הרשות לא מסוגלת לספק תשתיות או שירותי רווחה וחינוך ברמה הראויה. במילים אחרות – איכות חיים ירודה, וחוסר "כיסוי" לתשלום הגבוה של אגרות הבניה והארנונה.

  • אופי הבינוי בשכונה: האם האזור מאופיין בבניה נמוכה, או שמא קיימת בו גם בניה רוויה (גבוהה וצפופה)?במידה וקיימת בנייה כזו – האם היא חוסמת את האוויר (האם היא מערבית למגרש)? האם היא גורמת להסתרת השמש (דרומית למגרש)? האם הבניה הגבוהה היא חלק מהנוף הנשקף מהחצר העיקרית במגרש?

  • רמת הפיתוח הסביבתי והגינון ברחוב. שלמות ותקינות המדרכות. מלאי מספק של מקומות חניה.

  • תחבורה: בדיקה  בשעות העומס האם תנועת המכוניות באזור גורמת לצווארי בקבוק ביציאה ובכניסה לשכונה. יש לזכור כי תכנון כבישי גישה נאותים הנו אינדיקטור לבינוי נאות.

  • מאפיין מקובל נוסף להערכת איכותה של שכונה הוא גודלם של השטחים הירוקים והציבוריים ביחס לשטחים הבנויים.

 

 

X