loading...

אלון מזרחי (1981-2004)

על גבעת החלום
בצידו השני של הגן אור ירח
כמו צועק במקומי לא הספקתי…
אך חמקתי כציפור מן הארץ.
גם הגן ששמרתי
בין רסיסי זיכרוני
כבר נשר.
כמו גיבורים שחרפו את נפשם.

מרסיסי הזיכרון
בניתי גן ונטעתי
בצידו האחר עצי אלון וגפנים
ותליתי על ענפי עצי האלון מזכרות ושירים
הם יבשילו ביום מין הימים.
גם קשרתי חבלים שרוקדים
עם בלי ילדים
שיבואו לשחק מחבואים

אלון

דף זה לזכרו של אלון אחי הצעיר אלון מזרחי שנרצח בפיגוע טרור ב 10.9.04 בהיותו בין 22 בקפה הילל בירושלים אלון היה מאבטח באותו ערב והגן בגופו על יושבי בית הקפה וכך ספג את עוצמת חומר הנפץ ומנע הרג רב של היושבים בקפה.

הקרבת חיו גרמה לי לשנות את דרך חשיבתי ותפיסת החיים שלי והשפיעה בכך על גישתי למקצועי. להיות קשובה יותר לצרכי הסובבים ולעזור בהגשמת חלומות , החיים מלאים בהרבה הפתעות ולכן יש להפיק את  הטוב ביותר בכל רגע ומקום וכמובן הכול בחיוך הבנה וסליחה.

2142fdefac6fe8086b83731987f7da69
X